Producenter

Vi jobbar med kvalitetsviner från hela världen. De producenter vi tar in i vår portfölj träffar vi alltid och vi går även igenom hela deras sortiment. Vi eftersträvar att producenterna anammar så kallat ekologisk odlande.